Business garden Office X

е оръжието, което ще ви помогне да ангажирате и задържите най-добрите си служители благодарение на множеството предимства като местоположение, технически спецификации, зелени площи и отлични условия за работа, които комплексът предлага. Що се отнася до ефективността на етажната плоча и оптимизацията на сградното пространството, Office X залага на стандарт от клас А.

Business Garden Office Х предлага здравословна работна среда с естествена светлина, чист въздух и ниско ниво на шумово замърсяване. Именно това преплитане между технологии и усъвършенствани умения, позволява създаването на ефективна сграда, където  служителите се чувстват продуктивни.

Комплексът ще се състои от 4 сгради:

Първата фаза ще бъде въведена в експлоатация през Q1 2022 и тя включва: Сграда 1 – 23,800 м² и Сграда 2 – 4 000 м² офис площи. Втората фаза ще бъде готова през 2023 г., при спазване на изискванията и спецификациите на наемателя. Тя ще се състои съответно от сграда 3 и сграда 4, 20 000 м² и 7 000 м² съответно.

Разгледайте онлайн каталогът на Офис Х сега!